Föreningens mål

Kräcklingbygdens Vänner ska driva Kräcklinge bygdegård och opartiskt och på skäliga villkor uthyra den till föreningens medlemmar, offentliga myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda som verkar i enlighet med rikets lagar.

Kräcklingbygdens Vänner ska också verka för bygdens kulturella utveckling genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.

 

Föreningens mål was last modified: september 24th, 2014 by lasse