Letstigen – en resa i tid och rum

 

Interiör Rösan Omnibuss 1923 års modell, såldes 1925

Öppen dörr i Kräcklingegården 2 sept kl 14.00

Solveig och Sören Klingnéus berättar. Vi möter människor och miljöer längs den gamla vägen genom Kräcklinge. Ett och annat original dyker upp, liksom handelsbodar, ett mejeri och ett brutalt mord.

Kaffe med dopp. Gratis entré för medlemmar, övriga 50 kr. Välkomna!

Kräcklinge i etern!

Kräcklinge går ut i etern! På onsdag, 18 juli 9.30-13.00, kommer P4 Radio Örebros reporter Emilie Pless till Kräcklingegården för att sända direkt om bygden! Då är alla som vill välkomna att delta! Temat för dagen är arvet efter Holger Nilsson varvat med musik och intervjuer med personer som kände Holger och som fick ta del av det stora arvet som satte fart på företagandet i bygden. Gratis entré, kaffeservering! Välkomna!

 

19939382-b0b5-4af4-969b-4fbfcbe9f7e4

Bildtext: Emilie Pless, reporter på P4 Radio Örebro sänder direkt från Kräcklingegården 18 juli 9.30-13. Bild: Sveriges Radio

Yoga i Kräcklingegården

YOGA NYBÖRJARE

Start: 19 sept , 18.00- 19.30, 6 tillfällen, 12 studietimmar.
Pris: 600 kr
Lokal: Kräcklinge bygdegård
Info: Här får du pröva Yoga-rörelser, men också lära dig lite om Yogans ursprung och syften. Inga förkunskaper krävs. Medtag liggunderlag ( finns även att låna ) och filt.
Om du tillhör ett fack inom LO-förbundet kan du ha rätt till subventionerad deltagaravgift, kontakta ditt fack för information.
Information: Carina Andersson, 072-711 18 92, carina.i.andersson@abf.se
Anmälan: (och information om andra cirklar) via vår hemsida: www.abf.se/orebrolan
yogabild

Kulturpriset 2018 till vår förening!

Grattis alla medlemmar! Nu har vi vunnit kulturpris!

2

Kulturpristagare 2018

Kultur- och bildningsnämnden beslutade vid sitt
sammanträde 2018-03-21 att utse

föreningen Kräcklingebygdens vänner till kulturpristagare 2018

Nämndens motivering:

Föreningen Kräcklingebygdens vänner startade sin verksamhet i januari 2014 i och med det att föreningen tog över Kräcklingegården.

Syftet med föreningen är bland annat att driva Kräcklingegården och verka för bygdens kulturella utveckling genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.
Föreningen har på kort tid lyckats engagera en hel bygd med en bred verksamhet för både barn,
unga och äldre. Föreningen vänder sig också till hela kommunen med sitt engagemang och får
gehör för det.

Bland de många verksamheter som genomförs kan nämnas föredrag inom vitt skilda områden, filmvisningar för barn, konserter, utflykter, gymnastik för både barn och vuxna och ”Kräcklinge på fötter”.

Verksamheten har bidragit till att bygden tagit ”ett steg framåt” och väl motsvarar skrivningen i statuterna för kulturpriset:
Lekebergs kommuns kulturpris tilldelas en person eller förening som under längre tid utvecklat
det lokala kulturlivet eller gjort kulturupplevelser tillgängliga för människor i Lekebergs kommun.